Vårgårda Bostäder har bytt mailadresser.

Vårgårda Bostäder har under december bytt alla mailadresser. I samband med detta verkar det som att vi har problem med att om ni mejlat oss under vår personals tidigare mailadress så har det ej kommit fram till berörd person. Vi ber er därför att maila om från vår kontaktlista eller ringa den personen ni vill komma i kontakt med.

.