Styrelsen

Vårgårda Bostäder AB är ett helägt dotterbolag till Vårgårda kommun. Sedan 2010 äger Vårgårda Bostäder AB dotterbolaget Vårgårda Utveckling AB. Vårgårda Bostäders styrelse utses av Vårgårda kommuns kommunfullmäktige.

Styrelsen består av följande medlemmar:

 

Ordförande

Christer Björnsson (fp)

Vice Ordförande

Karl-Arne Larsson (s)

 

Ordinarie Ledamöter

Bertil Olsson (m) 

Fredrik Wigell (kd)

Marie Kjerrman (s)

 

 

Suppleanter

Henrik Hermansson (c)

Dan Hagstrand (s)

Einar Ström (m)

Agneta Jansson (kd)

Tony Willner (s)

Lekmannarevisorer

Weine Eriksson (s)

Egon Gårdesson (c)