Hyreshöjning 2018

Vårgårda Bostäder och Hyresgästföreningen Bohus/Älvsborg-Skaraborg har träffat överenskommelse om hyreshöjning för 2018. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 0,95% från den 1/1-2018.
Hyrorna för januari blir i samband med detta något sena och kommer därför att delas ut i början av vecka 51.

Justering av hyror för parkeringsplatser och garage är ej klart men beräknas vara klara i slutet av januari 2018.