Bostadshusen blir självförsörjande med solenergi

Vårgårda Bostäder var på Almedalen och berättade om projektet på Backgårdsgatan. Organisationen Vätgas Sverige genomförde under Almedalsveckan ett stort antal seminarier. Ett av dessa med rubriken ”Vätgas i miljonprogrammet – så fungerar det” där vårt projekt i Vårgårda var själva nyheten.

På Almedalsveckan var det många föreläsare och politiker som pratade om vikten att vi måste bli fossiloberoende. Att i detta sammanhang få föreläsa om vårt projekt här i Vårgårda där vi faktiskt genomför det som så många beskriver som vision och framtid är mycket stimulerande säger Jan Thorsson VD på Vårgårda Bostäder. Vårt arbete i Vårgårda är ett bra exempel på att det faktiskt går att åstadkomma helt fossilfria energilösningar med bibehållen ekonomi. 

Projektet är extra intressant då ”helhetsgrepp” är en del av lösningen. Hyresrätt, miljonprogrammet, nyproduktion, investeringsstöd, rimliga hyror, fungerande ekonomi, innovativ energilösning, fossilfritt, miljövänligt, socialt ansvar. Alla dessa ord/rubriker är den del av vår framgång.

Byggnaderna på Backgårdsgatan 1-11 renoveras i sin helhet och får även ett nytt tredje våningsplan. En unik energilösning som med hjälp av solceller och energilager förser byggnaderna med värme, varmvatten och fastighetsel hela året om. För lagring av energi nyttjas både batterier och vätgas. Under vinterhalvåret tillverkas el med hjälp av bränsleceller som drivs av vätgasen. På så sätt blir byggnaderna självförsörjande med hjälp av solenergi.

Vi tar våra miljömål på allvar och med denna teknik får vi byggnader som är 100% utsläppsfria, inga transporter och inga restprodukter. Totalt omfattas 172 lägenheter fördelat på 6 huskroppar. Hyresgästerna i första huset flyttar in i december 2018. Hela projektet är klart sommaren 2021.

 

http://vatgas.se/2018/07/04/vatgas-i-miljonprogrammen-sa-funkar-det/