Miljö och kvalitetsinformation

Som Vårgårdas största bostadsföretag har Vårgårda Bostäder ett särskilt stort ansvar för miljön. Vårgårda Bostäder är sedan 2009 certifierat enligt ISO 14001. Därför jobbar vi hårt för att minska vår miljöpåverkan i det dagliga arbetet.

Vårt miljöarbete har pågått under många år. Målsättningen och våra ambitioner har utvecklat en stor medvetenhet hos oss på bostadsbolaget men också hos alla våra hyresgäster. Åtgärderna har resulterat i en miljöcertifiering som vi är mycket stolta över. Tillsammans med fyra andra kommunala bostadsbolag i regionen har vi en gemensam miljö- och kvalitetssamordnare.

Vår miljöredovisning hittar du här.

Har du frågor kring vårt miljöarbete,  Kontakta Anders Eriksson