Unik Energilösning

RENOVERING OCH UTBYGGNAD MED UNIK ENERGILÖSNING

På Backgårdsgatan 1 i kvarteret Klockarebolet, Vårgårda, startar under januari månad en spännande omvandling. Huset renoveras i sin helhet och får även ett nytt tredje våningsplan. Dessutom installeras en unik energilösning som med hjälp av solceller och energilager förser huset med värme och varmvatten hela året.

För att skapa ett hus som blir självförsörjande på el för uppvärmning och varmvatten har vi valt en teknisk lösning med solceller, energilagring och bränslecell. Under våren och sommaren kommer överproduktionen av elen från solcellerna att omformas till vätegas. Med hjälp av bränsleceller kommer vätegasen att förse hushållen med el och värme under vinterhalvåret. Det kommer bli de första flerbostadshusen i Sverige som görs med denna teknik.

– Vårgårda är känt för sina innovationer och för sitt positiva företagsklimat, nu slår vi ihop dessa och visar att det går att klara nya strängare energikrav från myndigheter med ett innovativt tänkande. Vårgårda kommun har också omfattande miljömål med fokus på ett mer hållbart samhälle. Vårt initiativ med att bygga hus som inte drar någon energi ligger helt i linje med komunen och bostadsbolagets mål. Säger Vårgårda Bostäders VD Jan Thorsson.

Vidare säger Jan Thorsson – vi vill skapa bostäder och ett område som många vill bo, leva och trivas i. Vi vill visa upp Vårgårda samhälle som en god plats att leva och verka på. Här finns jobben, närheten till naturen, nära till skola och annan service och goda kommunikationer. Nu kommer vi även kunna erbjuda hållbart boende, vilket är väldigt roligt och nödvändigt, inte minst för att locka till sig nya Vårgårdabor.

Renoveringsprojektet möter nya och kommande myndighetskrav, vilka har skärpts det senaste året. Eftersom huset förser sig själv med den största delen av den energi som används och att huset blir välisolerat gör att man enligt beräkningarna kommer ner i en väldigt låg energianvändning. – Vårt mål är att vi i praktiken ska komma ner till en energianvändning på 0kWh/m2 köpt energi. Att komma till en så låg siffra visar på innovationskraften, modet och nytänkandet i projektet avslutar Jan Thorsson.

Tv 4 samt Radio Sjuhärad har gjort repotage om projektet. För att se och lyssna på sändningarna, klicka på länkarna nedan.

Titta på tv sändningen här

 Backgårdsgatan 1 Tv 4

 

 

 

 

Lyssna på radio sändningen här

Backgårdsgatan 1 Radio Sjuhärad

FAKTA PROJEKT BACKGÅRDSGATAN

Byggstart: Januari 2018

Beräknas färdigt: November 2018

Antal lägenheter idag: 20

Antal nya lägenheter: 9

Energianvändning idag: 128 kWh/m2

Beräknad energianvändning när bygget är klart: 0 kWh/ m2

Backgårdsgatan 1