Personal

Här är vi som jobbar på Vårgårda Bostäder

 

Jan Thorsson
VD       
0322 - 600 694
Kontakta Jan Thorsson

Anders Eriksson
Förvaltare
0322 - 600 691
Kontakta Anders Eriksson

Christel Piltorp
Ekonom
0322 - 600 692
Kontakta Christel Piltorp

 

Anette Vårhall Förvaltningssamordnare
0322 - 600 592
Kontakta Anette Vårhall

Linda Nyberg
Uthyrare
0322 - 600 693
Kontakta Linda Nyberg

Elisabeth Erkenborn
Projektledare
0322-600 591
Kontakta Elisabeth Erkenborn

 

Patrik Assarskog
Teknisk förvaltning 
Kontakta Patrik Assarskog

Björn Carlsson
Fastighetsskötare

Lars Forsberg
Fastighetsskötare

 

Kjell Andréasson
Fastighetsskötare

Göran Merenius
Fastighetsskötare